Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ο άνθρωπος ανάμεσα σε δυο ιστορικά σημεία το παλαιό,και το σύγχρονο.
Η ιστορία,και πολιτισμός,δυο αξίες που αντέχουν στο χρόνο.Δυο κτίρια,η σύγχρονη αντίληψη ,και η παλαιότερη,μέσα στον χρόνο.
Η ύπαιθρος,ένας άλλος κόσμος,ένας διαφορετικός τρόπος ζωής.
Παλαμήδι, ένας ιστορικός τόπος μαρτυρίου,και διαχρονικής αναζήτησης,για κάθε άνθρωπο   

Άγιος Γεώργιος  Καΐρου,ένας ιστορικός χώρος φύλαξης,και συμβολισμού