Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ο άνθρωπος ανάμεσα σε δυο ιστορικά σημεία το παλαιό,και το σύγχρονο.
Η ιστορία,και πολιτισμός,δυο αξίες που αντέχουν στο χρόνο.Δυο κτίρια,η σύγχρονη αντίληψη ,και η παλαιότερη,μέσα στον χρόνο.
Η ύπαιθρος,ένας άλλος κόσμος,ένας διαφορετικός τρόπος ζωής.
Παλαμήδι, ένας ιστορικός τόπος μαρτυρίου,και διαχρονικής αναζήτησης,για κάθε άνθρωπο   

Άγιος Γεώργιος  Καΐρου,ένας ιστορικός χώρος φύλαξης,και συμβολισμού 
Άγιος Γεώργιος Καΐρου,ένας τόπος μαρτυρίου,και θρησκευτικού συμβολισμού
Θρησκευτικοί συμβολισμοί,και παραδόσεις.
Όρος Σινά,ένας τόπος ιερός.

Ο άνθρωπος,σε αρμονία με την φύση.

H oμορφιά της ζωής,πέρα από χρονικά όρια ,και λογικής.